İngilizce B1

Eğitmen 1
Kullanım Süresi 4 ay
İngilizce B1
B1 İngilizce seviyesi, Avrupa Konseyi tarafından farklı dil seviyeleri için yazılmış bir tanımlama olan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda (CEFR) üçüncü seviyedir.
İngilizce B1

Öğrenilen konuları kişiselleştirdiğinizde ve İngilizceyi hayatınıza dahil ettiğinizde dili öğrenmeye başlar ve zevk alırsınız. Öğrenme yolculuğunu işkenceye değil de keyfe dönüştürebilmeniz için sizi bu kurda deyimlerle, kalıplaşmış sözcükler, atasözleri ve günlük İngilizce ile destekliyoruz. İhtiyacınıza yönelik konularla desteklendiğinde de öğrenmeyi içselleştireceğiniz için kendinden emin, kurduğunuz cümleyle gurur duyacak ve yapabildiğinizi fark ettiğinizde bu yolculukta yürümeyi değil de uçmayı isteyeceksiniz. Tam bu noktada Pozitif Dil sizi zengin içeriğiyle destekliyor olacak.

İnsanlar kültürlerarası iletişimde değişik kültürlere ait olan insanların vücut dilini ve vücut hareketlerini yorumlarken ciddi problemler yaşayabilirler ve bunun sebebi bu vücut hareketlerinin değişik kültürlerde farklı anlamlarının olduğunu bilmemelerinden kaynaklanır. Çağımız gereği insanların vücut dilini değil de yüz yüze iletişime geçtiğimizde kullandıkları cümleleri yorumlamamız ve onlara sağlıklı iletişim gereği cevap vermemiz gerekir.

B1 kurundaki öğrencilerimizi, anadili konuşan biriyle iletişime geçtiğinde ya da dilin konuşulduğu bir ülkeye gittiğinde bilgisayar ekranı gibi donmadan, otantik ve doğaçlama olacak şekilde, kendiliğinden sözcüklerin aktığı, kazandığı dil farkındalığıyla kendini rahatça ve özgüvenle ifade edeiblen bireyler olarak yetiştiriyoruz. Onları dile maruz bırakıyor, öne çıkan kültürleri, hayat biçimlerini, gelenek ve göreneklerini, günlük dilde kullanıldığı biçimde deyimleri, atasözlerini, günlük İngilizce'yi derse dahil ediyoruz. Hedef dilde kendini ifade etmeyi engelleyen faktörlerden; hata korkusu, utangaçlık, kaygı, güven eksikliği ve motivasyon eksikliği gibi psikolojik faktörleri en aza indirgeyip, güvenli ve basamak basamak ilerlemeyi amaçlıyoruz.

Genel olarak yabancı dil öğrenmeyi, spesifik olarak ise konuşma becerisini etkileyen ve çeşitli duyuşsal faktörler arasında sayılan kaygı, öğrencilerin genellikle yabancı dilde kullanmaları gereken sözlü üretimi etkileyen önemli bir faktör olarak görülmektedir. Konuşma kaygısı, öğrencilerin konuşma derslerine katılmada isteksiz olmalarının yanında, öğrencilerin düşük performansı ve başarısı gibi çeşitli olguların sebebi olarak da görülmektedir. Konuşma kaygısı sergileyen yabancı dil öğrencileri, hedef dilde konuşma performansı gerçekleştirmek zorunda olduklarında kendilerini rahat hissetmezler. Sonuç olarak, iletişim becerilerini geliştirme şansından ziyade, sınıfın önünde konuşmayı tehdit olarak görüp sessizce kalmayı tercih ederler. Pozitif Dil, duyuşsal faktörler kaynaklı sessiz kalmayı tercih eden öğrencilere de hitap eden içeriğe sahip olup, öğrencileri hem ders içi hem de ders dışı materyallerle de desteklemektedir. Dil farkındalığı ve özgüven kazanan öğrenciler soyut anlamda da kendilerine rahatça ifade edebilmeyi öğrenmektedir.

B1 İngilizce seviyesindeki bir öğrenci, A2 seviyesindeki bir öğrencinin yapabildiği her şeye ek olarak şunları yapabilir:
-Gelecekle ilgili kişisel ve profesyonel umutlarla hayaller hakkında fikir alışverişi yapabilir.
-Uzmanlık alanı kapsamındaki bir iş görüşmesini düzenleyebilir ve bir iş görüşmesine katılabilir.
-Televizyonda genelde ne izlediği ve en beğendiği TV programları hakkında konuşabilir.
-Aldığı eğitim ve gelecekteki eğitim planları hakkında açıklama yapabilir.
-En sevdiği müzik ve müzik trendleri ile konuşabilir ve canlı müzik dinlemek için akşam nereye gidileceğini planlayabilir.
-Nasıl sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürülebileceği ile ilgili konuşabilir ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile ilgili fikir verip alabilir.
-Sosyal medya yoluyla insanlarla tanışma dâhil olmak üzere ilişkiler ve randevulaşma hakkında konuşabilir.
-Restorana gidebilir, yiyecek sipariş edebilir, kibarca yapılan bir akşam yemeği sohbetine katılabilir ve yiyeceğin ücretini ödeyebilir.
-Bazı konuların anlaşılmasında yardımcı olunmak şartıyla uzmanlık alanı kapsamındaki pazarlıklara katılabilir.
-İş yeri güvenlik konuları ile ilgili fikir alışverişinde bulunabilir, bir yaralanmayı bildirebilir ve kurallarla yönetmelikleri açıklayabilir.
-Kibar tavır ve davranış hakkında fikir alışverişinde bulunabilir ve nazik olmayan bir davranışa uygun karşılık verebilir.

 • 1. Okuma

  -İlgi alanla örtüşen konuları içeren basit metinleri anlayabilir.
  -Esas olarak günlük ya da işle ilgili dilde sıkça kullanılan metinleri anlayabilir.
  -Bir arkadaş ya da tanıdıkla mektuplaşacak kadar, kişisel mektuplarda belirtilen olayların anlatımını, duygu ve dilekleri anlayabilir.
  -Alışılmış konular üzerinde yazılmış gazete makalelerinde önemli noktaları ayırt edebilir.
  -Bir metin içindeki görüşün bütün ayrıntılarını anlamasa da anlatılmak istenileni anlayabilir.
  -Aletlerin anlaşılır yazılmış basit kullanım kılavuzlarını anlayabilir.

 • 2. Yazma

  -Günlük bilgilerin aktarıldığı ve olayların nedenlerinin anlatıldığı çok kısa raporlar yazabilir.
  -Deneyimleri, duyguları ve olayları kişisel mektuplarda ayrıntılı şekilde anlatabilir.
  -Kaza gibi, önceden bilinemeyen olayların önemli ayrıntılarını betimleyebilir.
  -Rüyaları, umutları ve dilekleri betimleyebilir. Sorunlarla ilgili konularda bilgi istemlerini alabilir ve üzerinde not tutabilir.
  -Bir kitap ya da filmin konusunu ve izlenimlerimi anlatabilir.
  -Düşünceleri, planları ve eylemleri yazılı olarak kısaca gerekçelendirebilir ve açıklayabilir.

 • 3. Dinleme & Anlama

  -Bilinen konularda yer yer karşılaştığı bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını bağlamdan çıkarabilir ve tümcenin anlamından anlayabilir.
  -İş, okul, eğlence vb. alanlarda düzenli olarak karşılaşılan tanıdık konularda net standart konuşmanın ana noktalarını anlayabilir.
  -Dinleme sırasında mevcut işlerle veya kişisel ve mesleki ilgiyle ilgili konularda dinleme yavaş ve net olduğunda birçok radyo veya TV programının ana hatlarını anlayabilir.
  -Açık konuşulduğunda ve standart dil kullanıldığında çevresindeki uzun bir tartışmanın önemli noktalarını genel olarak anlayabilir.
  -Gerçek durumda bazen birkaç sözcüğün ve tümcenin tekrarlanmasını istemek zorunda olsa bile, açık konuşma şeklindeki günlük sohbeti izleyebilir.
  -Günlük ve meslek yaşamındaki alışılmış konularla ilgili basit ve gerçek bilgileri anlayabilirim, açık ve yaygın aksanla konuşulduğunda hem genel anlatımları hem de özel ayrıntıları fark edebilir.
  -Oldukça yavaş ve açık konuşulduğunda, ilgi alanı içinde olan konularda ya da alışılmış konulardaki yayınların içeriklerinin çoğunu anlayabilir.

 • 4. Konuşma

  -Dilin konuşulduğu bir alanda seyahat ederken ortaya çıkabilecek çoğu durumla başa çıkabilir.
  -Tanıdık, kişisel ilgi alanları veya günlük yaşam (aile, hobiler, iş, seyahat, güncel olaylar) konularına ilişkin görüşmelere hazırlıksız girebilir.
  -Deneyimleri ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hırsları anlatmak için cümleleri basit bir şekilde bağlayabilir.
  -Fikir ve planlar için kısaca neden ve açıklamalar verebilir. Bir hikayeyi anlatabilir veya bir kitabın veya filmi ilişkilendirebilir ve görüşlerini dile getirebilir

Katılamadığımız derslerin daha sonra telafisi olacak mı?

Resmi kurumlarda derdimi dile getirebilir ya da resmi metinleri anlayabilir miyim?

Yurt dışına çıktığımda zorluk yaşar mıyım?

B1 kuruna başlamadan önce öğrencinin bu seviyeye uygun olup olmadığını nasıl test ediyorsunuz?

Kur bitiminde sertifika alacak mıyız? Bu sertifikanın uluslararası geçerliliği var mıdır?

B1 kurunda dilbilgisi kuralları daha da zorlaştığından bazı konuları tam olarak kavrayamıyorum, bu konuda nasıl destekleyebilirsiniz?

Telaffuzumu nasıl geliştirebilirim?

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı inceleyebilirsiniz.

₺4.000,00
₺4.000,00
₺4.000,00
₺5.250,00
₺4.000,00
₺4.000,00
₺4.000,00
₺4.000,00
%50
₺3.000,00
₺1.500,00
₺4.000,00
%50
₺3.000,00
₺1.500,00
₺5.250,00

Platformumuzu Denediniz mi?

Pozitifdil, tecrübeli eğitmen kadrosu ve özgün içerikleri ile öğrenmek istediğiniz yabancı dile dair her şeyi tek bir interaktif platformda sunar.

Ücretsiz Dene Ücretsiz Kayıt Ol