İngilizce A2

Eğitmen 1
Kullanım Süresi 4 ay
İngilizce A2
İngilizce A2 seviyesini bitiren bir öğrenci, “Temel düzeyde İngilizce konuşuyorum." diyebilir. Bu ifade, yabancı dil üretiminin başladığına işarettir. A2 seviyesi, A1 seviyesi sırasında öğrenilmiş bilgilerin üzerinden geçerek yeni durumları ve yapıları da katılımcıya öğretmektedir.
İngilizce A2

Günlük hayatta pratik ve amaca uygun olarak iletişim kurmak esastır. Katılımcı, bir önceki sevide görmüş olduğu basit cümle yapılarını kullanırken bu yapıları kendisi de geliştirmeye başlayabilir. Tanıdık kelime ve cümlelerden, anlamadığı kelimeler hakkında tahminde bulunabilir. Bu seviyenin sonuna doğru, açık ve anlaşılır herhangi bir haberi okuduğunda ana fikri anlayabilir.

A2 seviyesinde, öğrenciye öğrenim desteği verilirken dil sorumluluğu kazanması da amaçlanır. Dil sorumluluğu, öğrencinin kendi öğreniminin kontrolünü ele alması ve neyi en iyi şekilde, nasıl öğreneceğine kendisinin karar verebilmesidir. Öğrencinin söylediğine ya da yazdığına geliştirici bir geri bildirim sağlanır. Öğrenci karşılıklı etkileşime girerken bildik öğeleri kendisine rehber edinir. Karşı konuşmacının da yardıma hazır olması önemlidir. Burada ulaşılmak istenilen hedef, gerçek yaşam diyalogları ve günlük ifadelerle, kişiler arası etkileşimi sağlamaktır. Öğrenilen bu diyalogların, yeni durumlar ile yerleri değiştirilerek öğrencinin pratik yapması sağlanır. Günlük diyalogların, temel kalıpların ve sık kullanılan kelimelerin sürekli tekrar edilmesi, öğrenimdeki kalıcılığı arttırırken telaffuzu pekiştirir ve öğrenciye yabancı dil ile ilgili özgüven aşılar.

Öğrenciye dinletilen ve okutulan materyallerin de özenle seçilmesi gerekmektedir. Materyaller, gerçeğe yakın ve güncel; ayrıca seviye ne öğrenciyi vazgeçirecek kadar zor ne de önemsemeyeceği kadar kolay olmalıdır.

A1 ve A2 seviyeleri, farklı tipte yapıların ve farklı alandan kelimelerin öğrenildiği yoğun seviyelerdir. Öğrenilen bu yapıları, ilerideki öğrenimlere kolaylık sağlayacak şekilde bir dil bilgisi temeli ile öğrenmek önemlidir. Öğrenciye kuralları sıralamadan, kuralları kendisine fark ettirmek öğretimin esaslarındandır. Öğrenci fark ederek, ayırt eder, karşılaştırır ve yeni yapılara daha kolay adapte olur.

Bu seviyeyi bitiren öğrenci, temel düzeyde konuşma becerisine sahip olurken, bir sonraki seviyeye de kolaylıkla geçiş yapabilir. Öğrenci, yabancı dil öğreniminde özgüven kazandıkça ve geliştiğini gördükçe daha fazlasını yapmak için istekli olacaktır. İstekli ve öğrenmeye açık olan öğrenci, dil öğrenmekten ve iletişimin uluslararası yönlerini keşfetmekten keyif alır.

 • 1. Kelime Bilgisi

  -1-20 arası sayılar, haftanın günleri, ülkeler ve uyruklar, 20-100 arası sayılar, kişisel bilgiler, günlük kullanılan eşyalar, sık kullanılan fiiller, çoğul kelimeler, sık kullanılan fiil grupları, meslekler ve aile üyeleri

  -Sıfatlar, günlük rutini anlatan aktiviteler, zaman belirten kullanımlar, tarih, fiil grupları, hobiler

  -Ek kullanarak kelime oluşturma, geçmiş zaman ifadeleri, sık kullanılan bazı fiillerin (go, have, get) geçmiş zamandaki düzensiz halleri, evin bölümleri ve mobilya isimleri, yer bildiren edatlar, fiil grupları, şehirdeki yerler

  -Yiyecek, içecek isimleri, sayılabilen ve sayılamayan isimler, tatille ilgili kelimeler, fiil grupları, kişi sıfatları, hava durumu, sıklıkla kullanılan zarflar, hava ile ilgili kelimeler

 • 2. Dil Bilgisi

  -Verb to be, pronouns, possessive adjectives, singular/plural nouns, demonstrative adjectives, present simple tense, possessives

  -Use of adjectives, telling the time, present simple, adverbs of frequency, prepositions of time, ability, object and possessive pronouns

  -Past simple verbs, regular and irregular verbs, there is/are/was/were, present continuous, present simple vs. present continuous tenses

  -How much/ How many, quantifiers, be going to (plans for future and predictions), comparative and superlative adjectives, adverbs

  -Present perfect tenses, past participles, present perfect tense vs. past simple tenses

 • 3. Pratik İngilizce (Konuşmaya Dayalı)

  -On a plane and at a hotel, in a coffee shop/ in a clothes shop/ at a gift shop, at a restaurant, going home: Öğrenilen kelime ve dilbilgisinin işlerlik kazandığı durumlar ve diyaloglardan oluşur.

 • 4. Yazma

  -Completing a form about personal details/Writing an informal letter/ a postcard/Writing a magazine article/ holiday report/instructions/Describing a friend/ Making reservations: Öğrenilen kelime ve dil bilgisinin işlerlik kazandığı yazılı metinlerden oluşur.

 • 5. Telaffuz

  -Alphabet, vowel and consonant sounds, word and sentence stress: İngilizce alfabe bilgisi ve okunuşları öğrenilir.

Dil bilgisi alıştırmalarını yapıyorum, ancak konuşmakta zorluk çekiyorum. Ne yapmalıyım?

İngilizce yazımı geliştirmek için neler yapabilirim?

Dil bilgisi kurallarına boğulmadan konuşabilmek için ne yapmalıyım?

A2 kuru mesleki İngilizce konuşmak için yeterli midir?

Dil bilgisi alıştırmalarını yapıyorum, ancak konuşmakta zorluk çekiyorum. Ne yapmalıyım?

İngilizce yazımı geliştirmek için neler yapabilirim?

Pratik İngilizcede farklı durumlarla karşılaştığımızda öğrendiklerimizi nasıl adapte edebiliriz?

İngilizce paragraf yazarken zorlanıyorum, ne yapabilirim?

Kelime dağarcığımı nasıl geliştirebilirim?

A2 seviyesini bitirdiğimde üniversitelerin hazırlık sınavlarını geçebilir miyim?

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı inceleyebilirsiniz.

₺4.000,00
₺4.000,00
₺3.000,00
₺5.250,00

Platformumuzu Denediniz mi?

Pozitifdil, tecrübeli eğitmen kadrosu ve özgün içerikleri ile öğrenmek istediğiniz yabancı dile dair her şeyi tek bir interaktif platformda sunar.

Ücretsiz Dene Ücretsiz Kayıt Ol