Eğitmen 3
Kullanım Süresi 6 ay
İngilizce A2 seviyesini bitiren bir öğrenci, “Temel düzeyde İngilizce konuşuyorum." diyebilir. Bu ifade, yabancı dil üretiminin başladığına işarettir. A2 seviyesi, A1 seviyesi sırasında öğrenilmiş bilgilerin üzerinden geçerek yeni durumları ve yapıları da katılımcıya öğretmektedir.
İngilizce A2
 

Günlük hayatta pratik ve amaca uygun olarak iletişim kurmak esastır. Katılımcı, bir önceki sevide görmüş olduğu basit cümle yapılarını kullanırken bu yapıları kendisi de geliştirmeye başlayabilir. Tanıdık kelime ve cümlelerden, anlamadığı kelimeler hakkında tahminde bulunabilir. Bu seviyenin sonuna doğru, açık ve anlaşılır herhangi bir haberi okuduğunda ana fikri anlayabilir.

A2 seviyesinde, öğrenciye öğrenim desteği verilirken dil sorumluluğu kazanması da amaçlanır. Dil sorumluluğu, öğrencinin kendi öğreniminin kontrolünü ele alması ve neyi en iyi şekilde, nasıl öğreneceğine kendisinin karar verebilmesidir. Öğrencinin söylediğine ya da yazdığına geliştirici bir geri bildirim sağlanır. Öğrenci karşılıklı etkileşime girerken bildik öğeleri kendisine rehber edinir. Karşı konuşmacının da yardıma hazır olması önemlidir. Burada ulaşılmak istenilen hedef, gerçek yaşam diyalogları ve günlük ifadelerle, kişiler arası etkileşimi sağlamaktır. Öğrenilen bu diyalogların, yeni durumlar ile yerleri değiştirilerek öğrencinin pratik yapması sağlanır. Günlük diyalogların, temel kalıpların ve sık kullanılan kelimelerin sürekli tekrar edilmesi, öğrenimdeki kalıcılığı arttırırken telaffuzu pekiştirir ve öğrenciye yabancı dil ile ilgili özgüven aşılar.

Öğrenciye dinletilen ve okutulan materyallerin de özenle seçilmesi gerekmektedir. Materyaller, gerçeğe yakın ve güncel; ayrıca seviye ne öğrenciyi vazgeçirecek kadar zor ne de önemsemeyeceği kadar kolay olmalıdır.

A1 ve A2 seviyeleri, farklı tipte yapıların ve farklı alandan kelimelerin öğrenildiği yoğun seviyelerdir. Öğrenilen bu yapıları, ilerideki öğrenimlere kolaylık sağlayacak şekilde bir dil bilgisi temeli ile öğrenmek önemlidir. Öğrenciye kuralları sıralamadan, kuralları kendisine fark ettirmek öğretimin esaslarındandır. Öğrenci fark ederek, ayırt eder, karşılaştırır ve yeni yapılara daha kolay adapte olur.

Bu seviyeyi bitiren öğrenci, temel düzeyde konuşma becerisine sahip olurken, bir sonraki seviyeye de kolaylıkla geçiş yapabilir. Öğrenci, yabancı dil öğreniminde özgüven kazandıkça ve geliştiğini gördükçe daha fazlasını yapmak için istekli olacaktır. İstekli ve öğrenmeye açık olan öğrenci, dil öğrenmekten ve iletişimin uluslararası yönlerini keşfetmekten keyif alır.

 • 1. Ünite: Passions

  Aktivite temasının işlendiği bu ünitede, öğrenci, geniş zaman yapısını öğrenir. Anlamlı öğrenmenin sağlanması için sıklıkla örnekler verilir ve öğrenciden de kendisinin sevdiği yada sevmediği müzik veya film türleri ile ilgili konuşması beklenir.

 • 2. Ünite: Spending money

  Geniş zaman, düzenli yapılan aktiviteleri belirtmek için kullanılır. Öğrenci, günlük aktiviteleri hangi sıklıkla yaptığını ifade eder. Anlamlı öğrenmenin sağlanması için sıklıkla örnekler verilir ve öğrenciden alışveriş teması göz önünde bulunudurularak öğrendiklerinin pratiğini yapması beklenir.

 • 3. Ünite: Jobs

  Meslek temasının işlendiği bu ünitede, öğrenci meslekler hakkında görüş bildirmek için "like/would like" yapılarını öğrenir. Hayalindeki işi anlatabilir ve bu konuyla ilgili konuşabilir.

 • 4. Ünite: Talents

  Yetenek temasının işlendiği bu ünitede, günlük aktiviteler, can/can't yapısı içerisinde sunulur. Öğrenci bu ünitede hem kendisinin hem de başkasının yapabildiği ve yapamadığı aktivitelerle ilgili konuşabilir.

 • 5. Ünite: Technology

  Teknolojik cihazlar temasının işlendiği bu bölümde, öğrenci, "much, many, a lot of" yapılarını kullanarak nesnelerden bahseder ve onların nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi verebilir.

 • 6. Ünite: Challenges

  Hayatta karşılaşılabilecek zorlukların merkeze alındığı bu ünitede, öğrenci, zaman zarflarını öğrenir ve olayları oluş sırasına göre ifade edebilir.

 • 7. Ünite: Wild places

  Doğal olaylar temasının işlendiği bu ünitede, öğrenci, "comparatives/superlatives" yapısını öğrenerek karşılaştırmalar yapabilir.

 • 8. Ünite: Confidence

  Dış görünüş ve kişilik özellikleri temasının işlendiği bu ünitede öğrenci, zarf ve sıfatlardan yararlanarak, kendisinin ve kişilerin dış görünüşlerini betimleyebilir; kişilik özellikleri hakkında konuşabilir.

 • 9. Ünite: Achievement

  Kişisel başarı temasının işlendiği bu ünitede, öğrenci, geçmiş zaman yapısını öğrenir. Güncel ve kişisel örnekler merkeze alınarak ve kelime bilgisinden de faydalanarak öğrenci, basit cümleler kurar ve tekrar yapar. Burada öğrencinin, fiillerin düzenli ve düzensiz hallerini öğrenmesi ve pratik yapması önem taşır.

 • 10. Ünite: Creative cities

  Şehir hayatı temasının işlendiği bu ünitede, öğrenci "should/shouldn't" yapılarını kullanarak önerilerde bulunabilir.

 • 11. Ünite: Images

  Fotografçılık temasının işlendiği bu ünitede, öğrenci "look/look like" yapılarını kullanarak kendi fikrini belirtebilir ve karşısındakine kendi görüşünü sorabilir.

 • 12. Ünite: Health

  Alışkanlıklar temasının işlendiği bu ünitede, öğrenci genel geçer gerçeklerden bahsetmek için "zero conditional" yapısını kullanmayı öğrenir. Kendisinin veya başkasının sağlıklı veya sağlıksız alışkanlıklarından bahsedebilir.

Dil bilgisi alıştırmalarını yapıyorum, ancak konuşmakta zorluk çekiyorum. Ne yapmalıyım?

İngilizce yazımı geliştirmek için neler yapabilirim?

Dil bilgisi kurallarına boğulmadan konuşabilmek için ne yapmalıyım?

A2 kuru mesleki İngilizce konuşmak için yeterli midir?

Dil bilgisi alıştırmalarını yapıyorum, ancak konuşmakta zorluk çekiyorum. Ne yapmalıyım?

İngilizce yazımı geliştirmek için neler yapabilirim?

Pratik İngilizcede farklı durumlarla karşılaştığımızda öğrendiklerimizi nasıl adapte edebiliriz?

İngilizce paragraf yazarken zorlanıyorum, ne yapabilirim?

Kelime dağarcığımı nasıl geliştirebilirim?

A2 seviyesini bitirdiğimde üniversitelerin hazırlık sınavlarını geçebilir miyim?

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı inceleyebilirsiniz.

₺4.600,00
₺3.900,00
₺6.300,00
₺6.300,00
₺6.300,00
₺6.300,00
Eğitimler Yakında Başlayacak

Platformumuzu Denediniz mi?

Pozitifdil, tecrübeli eğitmen kadrosu ve özgün içerikleri ile öğrenmek istediğiniz yabancı dile dair her şeyi tek bir interaktif platformda sunar.

Ücretsiz Dene Ücretsiz Kayıt Ol