İngilizce B2

Eğitmen 1
Kullanım Süresi 4 ay
İngilizce B2
B2 İngilizce seviyesi, Avrupa Konseyi tarafından farklı dil seviyeleri için yazılmış bir tanımlama olan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda (CEFR) dördüncü seviyedir.
İngilizce B2

Öğrenciler İngilizce’ye bakış açılarını ana dili temel alarak şekillendirmeye çalışırlar. Ancak dilin esas amacının iletişim kurmak olduğu dikkate alındığında ders materyallerinin de buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Pozitif Dil’de ders materyalleri dört temel beceriye yönelik hazırlanmıştır. B2 seviyesi İngilizce, uzmanlık alanı dahilindeki kapsamlı ve teknik konularda dahi iletişim kurabilmenizi sağlayacak bir düzeydedir. Konuşma sırasındaki ifadelerin alt metinleri, esprili anlamları ve yan anlamlarını kavramak için B2 seviyesi yeterli olmaz. Ancak yine de uzmanlık alanlarına ilişkin makale ve köşe yazıları okunabilir, akıcı ve spontane bir konuşma yapılabilir, hatasız bir basit metin yazılabilir.

B2 İngilizce seviyesindeki bir öğrenci, B1 seviyesindeki bir öğrencinin yapabildiği her şeye ek olarak şunları yapabilir:
-Bazı konuların anlaşılmasında yardımcı olunması şartıyla uzmanlık alanı kapsamındaki toplantılara katılabilir
-Kültürel normlar bağlamında cinsiyetle ilgili hususlar konusunda fikir alışverişinde bulunabilir.
-Kişisel ekonomik konularla ilgili konuşabilir ve arkadaşlarla iş arkadaşlarına ekonomik hususları ile ilgili tavsiyeler verebilir.
-İş yaşantısıyla ilgili açıklamalar dâhil olmak üzere kişisel ve profesyonel yaşam tarzı ile ilgili konuşabilir.
-Eğitim, deneyim, güçlü ve zayıf yanlar ile ilgili konuşabilir ve kariyer yolu hakkında fikir alışverişinde bulunabilir.
-Mental süreçler ve bunların kullanılmasıyla işteki etkinliğin nasıl artırılacağı konularında konuşabilir.
-Ne okumaktan hoşlandığıyla ilgili konuşabilir ve okunabilecek iyi şeylerle ilgili tavsiyeler verebilir.
-Sosyal ortamlarda övme ve sempati duyma konuları dâhil olmak üzere uygun bir dil seçebilir.
-Liderlik özellikleri hakkında fikir alışverişinde bulunabilir ve beğendiği liderlerle ilgili konuşabilir.
-Sosyal ve iş kapsamlı konularda ortaya çıkan karmaşık ve tuhaf durumlarla başa çıkabilir.
-Genel politik durumlar ve politikacıların davranışları ile ilgili tartışabilir.

  • 1. Okuma

    -Özel ilgi alanımla ilgili olan yazışmaları okuyabilir ve bu arada önemli anlatımları fazla çaba harcamaksızın anlayabilir.
    -Teknik terimlere bakmak için sözlük kullanmak koşuluyla uzmanlık alanı dışında olan uzmanlık metinlerini anlayabilir.
    -Metin türüne ve okuyacağı amaca göre farklı metin türlerini farklı hızlarda oldukça kolay okuyabilir.
    -Az kullanılan sözcük ve deyimlerde bazen zorlukları olmasına rağmen, okurken kapsamlı bir sözcük dağarcığını anlayabilir.
    -Üzerinde çalışma gerekip gerekmediğine karar verebilmek için, uzmanlıkla ilgili geniş olgular alanında yazılmış haberlerin, makalelerin ve raporların içeriğini ve anlamını hemen anlayabilir.
    -Bir metin içindeki görüşün bütün ayrıntılarını anlamasa da anlatılmak istenileni anlayabilir.
    -Yazarların görüşlerini ve bakış açılarını gösteren güncel sorunlarla ilgili kompozisyon ve raporları anlayabilir.

  • 2. Yazma

    -Bir sorun için farklı fikirleri ve çözüm olanaklarını birbirleriyle ölçüp değerlendirebilir.
    -Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri ve görüşleri özetleyebilir.
    -Mantıklı bir bilgi dizisi oluşturabilir.
    -Nedenler, sonuçlar ve varsayımlar üzerine tahminler yapabilir.

  • 3. Dinleme & Anlama

    -Gürültülü bir ortamda, standart dille konuşulduğunda söyleneni tam olarak anlayabilir.
    -Genelde akademik ya da mesleki yaşamda karşılaşılan, bilinen ya da bilinmeyen konularda, canlı ya da medya ortamında konuşulan standart dili anlayabilir.
    -Sadece aşırı gürültülü ortamda, açık yapılandırılmamış ve/ya da deyimlerin kullanıldığı anlatımlarda bazı zorlukları olur.
    -Hem somut hem de soyut konularla ilgili standart dilde olan karmaşık konuşmaları ana hatlarını ve ayrıca uzmanlık alanı içindeki teknik tartışmaları anlayabilir.
    -Biraz bilinen bir konuda ve konuşmacı tarafından konuşmanın amacı ve hedefi belirtildiği durumda, uzun konuşmaları ve karmaşık görüş çizgilerini izleyebilir.
    -Sunumların, görüşmelerin ve raporların önemli noktalarını, aynı zamanda karmaşık fikir dizilerini içeren ve karmaşık dilde olan başka konuşmaları izleyebilir.
    -Standart dilde ve normal hızda konuşulan somut ve soyut içerikli duyuruları ve bildirimleri anlayabilir.
    -Belgesel filmler, canlı röportajlar, açık oturumlar, tiyatro oyunları ve uzun metrajlı filmler gibi güncel konularla ilgili, standart dildeki yayınların ve televizyon haberlerinin çoğunu anlayabilir.
    -Kendi uzmanlık alanı içindeki bir sunumu ya da konuşmayı açık şekilde sunulduğunda izleyebilir.

  • 4. Konuşma

    -Anadili İngilizce olan kişilerle düzenli etkileşimi mümkün kılan bir akıcılık ve kendiliğindenlik derecesi ile etkileşime girebilir. Tanıdık bağlamlarda tartışmaya aktif bir şekilde katılabilir, görüşlerini belirten ve savunan konuşmalara dahil olur.
    -İlgi alanıyla ilgili çok çeşitli konularda net ve ayrıntılı açıklamalar sunabilir. Çeşitli seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını veren güncel bir konuya bakış açısını açıklayabilir.

Uluslararası sınavlara yönelik eğitim veriyor musunuz?

Sınıfta yeterince konuşma pratiği yapabileceğim bir ortam olacak mı?

Online derslerde teknik sorun yaşarsam ne yapmalıyım?

Kursunuza katılan öğrencilere sunulan ek imkanlar nelerdir?

Kaçıncı kurda iş yazışmaları gerçekleştirebilirim ya da bir iş mülakatında başarılı olabilirim?

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı inceleyebilirsiniz.

₺4.000,00
₺4.000,00
₺4.000,00
₺5.250,00
₺4.000,00
₺4.000,00
₺4.000,00
₺4.000,00
%50
₺3.000,00
₺1.500,00
₺4.000,00
%50
₺3.000,00
₺1.500,00
₺5.250,00

Platformumuzu Denediniz mi?

Pozitifdil, tecrübeli eğitmen kadrosu ve özgün içerikleri ile öğrenmek istediğiniz yabancı dile dair her şeyi tek bir interaktif platformda sunar.

Ücretsiz Dene Ücretsiz Kayıt Ol