Arapça A2

Eğitmen 1
Kullanım Süresi 6 ay
Arapça A2
Bu kurs, öğrencilerin modern standart Arapçanın temelleri hakkında detaylı bilgiler edinmelerine yardımcı olmak için A1 seviyesinin devamı niteliğindedir. Verilecek eğitim, öğrencileri daha yaygın konularla tanıştırmayı ve onları konuşmalara katılmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Arapça A2
2:24

Öğrenciler aldıkları eğitimlerle Arap alfabesindeki harfleri ve kelimelerin yazılışını doğru bir şekilde ayırt edebileceklerdir. Yaşamı ve ailesi hakkında daha ayrıntılı bir açıklama yapabilecekler, farklı yerlerde, evde, okulda, restoranda vb. isteklerde bulunabileceklerdir. Alışveriş yapmak için sayıları kullanabilecek ve ücreti sorabileceklerdir. Dil bilgisi ve yapı bilgisi olarak doğru cümleler yazabileceklerdir. Kısa cümleler ve paragraflar yazıp, bu kursta veya önceki derslerde öğrenilen soruları kullanarak sohbetlere katılabileceklerdir.

Kursun sonunda öğrenciler Arap alfabesi ve ses sistemine hakim olacak, tüm Arapça sesleri ayırt edip telaffuz edebilecek ve söyleneni doğru yazabileceklerdir. Arapça konuşulan ortamlarda sosyal etkileşimler başlatabilir, temel konuşmalar yapabilir ve sosyal etkileşimin temel kültürel yönlerinin farkında olabileceklerdir. Ana dili Arapça olan herhangi bir kişi ile kendiniz, eğitiminiz ve aileniz hakkında konuşabileceksiniz. Tanıdık konularda basit yazılı metinleri, basit ses ve video kayıtlarını kavrayabilir, kendinizle ilgili basit paragraflar yazabilirsiniz. Yazılı ve sözlü Arapça arasındaki bazı farklılıklara aşina olabilirsiniz.

 • 1. Kelimeleri Bir Araya Getirmek

  Öğrenciler temel cümle yapısını, konuşma bölümlerini ve işlevlerini öğrenecek ve belirli dil işlevlerini iletmek için kelimeleri birbirine bağlayarak dil bilgisi açısından doğru cümleleri nasıl formüle edeceklerini öğreneceklerdir.

 • 2. Meslekler

  Öğrenciler meslek kelimelerini öğrenecek, eril ve dişil formu ayırt edecekler. Aileleri ve arkadaşları arasında iş yerleri hakkında nasıl konuşacaklarını öğreneceklerdir.

 • 3. İstekler

  Öğrenciler, ister zamanı sormak ister kalem ödünç almak isterse yön sormak olsun, bilgi almak için sohbete katılmak zorunda kalacakları farklı gerçek yaşam durumlarını deneyimleyeceklerdir. Öğrenciler, sözlü veya yazılı olarak resmi ifadeleri de öğreneceklerdir.

 • 4. Çoğullar ve Sıfatlar

  Arapça; çoğul isimler, eril ve dişil biçimler, istisnalar ve düzensizliklerle farklı kurallara ve çeşitliklere sahip zengin bir dildir. Bunlarla birlikte öğrenciler günlük temel konuşmalar için kullanılan ortak sıfatları da öğreneceklerdir.

 • 5. Saymak - Soru Sormak - Alışverişe Gitmek

  Sayıları (sayma ya da sıra sayıları) ve bunları fiyatlar hakkındaki soru sözcükleriyle birlikte alışveriş yaparken cümle içinde ve sohbetlerde kullanmayı öğreneceklerdir.

 • 6. Olumsuzluk

  Olumsuz fiil biçimlerini öğrenecek ve olumsuzluk ifade eden sözcüklerle cümle anlamının nasıl değişeceğini kavrayacaklardır.

 • 7. Cümleleri Bağlamak

  Öğrenciler, niteleme bağlaçlarını ve aktarılacak anlama bağlı olarak iki cümleyi nasıl bağlayacaklarını öğreneceklerdir.

 • 8. Kısa Paragraflar Yazma

  Cümle yapısını öğrendikten ve kelime ve cümleleri bağladıktan sonra öğrenciler, 3-4 cümlelik paragrafı, basit kelime dağarcığı kullanarak ve minimum yazım hatasıyla kısa mektup şeklinde yazmaya çalışacaklardır.

 • 9. Aktiviteler

  Bu bölümde öğrenciler Arapçayı yalnızca belirli görevleri yerine getirmek için kullanma şansına sahip olacaklardır; aktiviteler arasındaki oyunlar, konuşmaları dinleme ve soruları yanıtlama, bulmacalar vb. vardır.

 • 10. İngilizcedeki Arapça Kelimeler

  Öğrenciler Arapçanın diğer diller -özellikle İngilizce- üzerindeki etkisini öğrenecekler ve Arapçanın diğer dillerden ödünç aldığı kelimeleri ve günlük konuşmalarda nasıl kullanıldığını öğreneceklerdir.

 • 11. Sözlük Kullanmak

  Sözlük kullanmak her dil öğrencisinin ustalaşması gereken bir beceridir ve Arapça da farklı değildir. Bu bölümde öğrenciler onu nasıl kullanacaklarını, sözlük türlerini ve Arapça dilinin en eski ve ayrıntılı sözlük türlerinden biri olan ''Lisan Al-Arab''ı öğreneceklerdir.

 • 12. Tekrarlar

  Bu bölümde öğrenciler, son testi geçmeden önce ilerlemelerini kontrol etmek, zor kısımları tekrarlamak ve ikinci seviyeye geçmek için kursta yapılan tüm dersleri gözden geçirmek için tekrar çalışmaları yapacaklardır.

Dersler nasıl devam edecektir?

Dersler nasıl işleniyor?

Dersin bileşenleri nelerdir?

Herhangi bir ödev verilecek mi?

Değerlendirmeler nasıl yapılır?

A2 Arapça için ne tür gereklilikler vardır?

Sizin İçin Önerdiğimiz Eğitimlerimiz

Alanınız ve hedeflerinize uygun diğer kurslarımızı inceleyebilirsiniz.

₺4.000,00
₺4.000,00
₺4.000,00
₺5.250,00
₺4.000,00
₺4.000,00
₺4.000,00
₺4.000,00
%50
₺3.000,00
₺1.500,00
₺4.000,00
%50
₺3.000,00
₺1.500,00
₺5.250,00

Platformumuzu Denediniz mi?

Pozitifdil, tecrübeli eğitmen kadrosu ve özgün içerikleri ile öğrenmek istediğiniz yabancı dile dair her şeyi tek bir interaktif platformda sunar.

Ücretsiz Dene Ücretsiz Kayıt Ol